Kontextens hensigt

Kontexten er startet d. 5. januar 2021, og er under stadig udvikling. I marts 2020 blev der, som de fleste ved, indført undtagelsestilstande i Danmark grundet den nye virus, populær omtalt som Corona eller Covid-19. Resten af verden blev i 2020 også ramt af Corona og WHO har erklæret en pandemi.

Pandemien og Undtagelsesloven har medført et meget ændret billede af vores land - og af os selv som individer, folk og kultur.

Kontexten har fokus på at skabe overblik over denne udvikling. Dette gøres på mange måder. Blandt andet med nyhedsartikler, interviews, film, poesi, politiske anlyse og astrologi. Vi har en holistisk og journalistisk tilgang og vi forsøger at komme HELE vejen rundt om de problemstillinger vi tager op. Vi tager grundloven bogstagligt og alvorligt, og naturligvis hylder vi ytringsfriheden. 

Vi bestræber os på i alt, hvad vi foretager os på, at Kontexten kan være et en informationsportal, der er med til at skabe refleksion, oplysning og demokrati.

Vi har på kontexten  respekt for alt levende og tror ikke på vold som en løsning, og vi tror også på, at vi skal tale pænt og sagligt til hinanden, når vi debatterer. Der er ikke en bestemt sandhed der sælges her. Vi ønsker dialog, sammenhold, diversitet, ytringsfrihed og ægte demokrati, hvor folket høres - hvis der findes en sandhed, så tror vi på den ligger i det. 

Historie

Kontexten er en udløber af Danish Demokratic Revolution, som var en facebookside som blev startet af filosoffen Allan Davies Madsen i 2010. Facebooksiden blev begrænset af facebook i starten af epidemien, ligesom mange andre der stillede kritiske spørgsmål vedrørende Covid19.
Her er den oprindelige beskrivelse af
DANISH DEMOCRATIC REVOLUTION
Inspireret af den igangværende revolution for ægte demokrati rundt omkring i verden, har vi nu startet "Danish democratic revolution".
 
Der er et behov for mere demokrati i Danmark. Det er os almindelige mennesker, der er skaberne af et ægte demokrati. Vi er de 99% - Tag magten tilbage! Hvis vi almindelige mennesker imellem begynder at stå sammen og hjælpe hinanden, kan vi udrette alt.
 
Danish democratic revolution ser det som sin særlige opgave i samarbejde med andre danske og internationale demokratibevægelser at skabe overblik over bevægelsernes udvikling og fastholde en løbende diskussion og udvikling af de nye demokratibevægelsers indhold og visioner. Særligt i forhold til Danmark.